GSK adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat meghatározza, hogyan használja fel és hogyan védi a GSK az Ön által számunkra megadott információkat.   Tiszteletben tartjuk adatainak titkosságát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatban.   Jelen adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, továbbítjuk, dolgozzuk fel, használjuk és közöljük az Ön adatait, valamint meghatározza biztonsági gyakorlatainkat.

Személyes adatainak rendelkezésünkre bocsátásával tudomásul veszi és hozzájárul azoknak továbbításához, feldolgozásához, felhasználásához és közléséhez a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

Információkat a webhelyek, vagy mobil alkalmazások üzemeltetőiről (és bármely, összegyűjtött, személyazonosításra alkalmas adatot ellenőrző GSK jogi személyről) a webhelyek láblécében és/vagy kapcsolati adatokat tartalmazó oldalán, valamint a mobil alkalmazások licencszerződésében talál.

Mit gyűjtünk?

Az Ön által számunkra megadott, személyazonosításra alkalmas adatokat (SZA) gyűjtjük, amelyek Önt, mint magánszemélyt beazonosítják.   Ezt kizárólag akkor végezzük, ha Ön hozzájárult a szóban forgó adatokra vonatkozó kérésünkhöz.   A személyazonosításra alkalmas adatok az Ön következő adatait foglalhatják magukban:

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • e-mail cím

Hogyan használjuk fel az Ön személyazonosításra alkalmas adatait?

Személyazonosításra alkalmas adatainak megadásával Ön hozzájárul, hogy ahol a helyi jogszabályok megengedik, illetve amennyiben Ön hozzájárult ezen tőlünk érkező megkeresések fogadásához, az információkat felhasználhatjuk az alábbiakra:

 • választ adjunk az Ön kéréseire,
 • javítsuk szolgáltatásaink színvonalát,
 • kommunikációnk tartalmának javítására,
 • tippeket, hasznos információkat, termékhíreket és frissítéseket nyújtsunk az Ön számára,
 • hogy értesítést küldjünk új termékeinkről és szolgáltatásainkról,
 • hogy kikérjük az Ön véleményét termékeinkről és szolgáltatásainkról,
 • az Ön állás betöltésére irányuló jelentkezésének elbírálásához,saját adminisztrációs és minőségbiztosítási céljainkra,
 • a webhelyen, vagy mobil alkalmazásban esetlegesen részletezett egyéb célokra

A webhely és a mobilalkalmazás használatára vonatkozó információk

Automatikusan is gyűjtünk információkat az Ön számítógépes böngészőjének és operációs rendszerének típusáról, a webhelyeink előtt és után meglátogatott webhelyekről, a standard kiszolgáló naplózási adatairól, az Internet Protocol (IP) címekről, a GPS-helyadatokról, a mobiltelefon-szolgáltatóról és a mobiltelefon operációs rendszeréről.   Ezeket az információkat összesítjük annak érdekében, hogy megértsük, hogyan használják látogatóink webhelyeinket és mobilalkalmazásainkat, és ez által fejleszthessük azokat és az általunk kínált szolgáltatásokat.   A GPS helyadatok tipikusan nem azonosítják az egyes felhasználókat.    Ezeket az összesített információkat meg is oszthatjuk más vállalatokkal a GSK csoporton belül, valamint egyéb harmadik felekkel.  Ezek az információk magunkban foglalják a következőket:

 • a webhelyeinken és mobilalkalmazásainkon tett látogatások összes számaa
 • a látogatók száma webhelyeink és mobilalkalmazásaink egyes lapjain
 • látogatóink internet-szolgáltatóinak domain nevei.

Hogyan védjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait?

A GSK a hatályos titoktartási és adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően megteszi a megfelelő jogi, szervezeti és technikai jellegű intézkedéseket az Ön személyes adatainak védelme érdekében.   Amikor a GSK harmadik fél szolgáltatót alkalmaz, az adott szolgáltatót gondosan választja ki, és kötelezi a személyes adatok bizalmasságának és biztonságának védelmére irányuló, megfelelő intézkedések megtételére.   Számos biztonsági technológiát és eljárást alkalmazunk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól vagy közléstől.   Sajnos az adatok interneten vagy mobiltelefonos hálózati csatlakozáson keresztül történő átvitele nem teljesen biztonságos.   Annak ellenére, hogy mi minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni az Ön által a webhelyeinkre vagy mobilalkalmazásainkra átvitt személyazonosításra alkalmas adatainak biztonságát:   Ön minden adatátvitelt saját kockázatára végez.   Habár nem tudjuk garantálni, hogy nem történik az adatokat érintő elveszés, visszaélés, vagy módosítás, miután adatait megkaptuk, az ilyen szerencsétlen események megakadályozása érdekében megfelelő műszaki biztonsági intézkedéseket fogunk alkalmazni.

Személyazonosításra alkalmas adatok megosztása harmadik felekkel

Az Ön személyazonosításra alkalmas adatait megoszthatjuk leányvállalatainkkal, szerződött partnereinkkel és ügynökeinkkel a normál üzletvitel során, azon tevékenységek megvalósítása érdekében, amelyekhez Ön hozzájárult.   A webhelyen, vagy a mobilalkalmazásban szereplő ellenkező értelmű megjelölés hiányában a személyazonosításra alkalmas adatokat nem adjuk el és nem adjuk bérbe más harmadik félnek, azzal a kivétellel, hogy az Ön személyazonosításra alkalmas adatait továbbíthatjuk harmadik fél felé, abban az esetben, ha a jelen webhelyhez kapcsolódó üzletág vagy annak része, illetve az ahhoz kapcsolódó ügyféladatok értékesítésére, engedményezésére vagy átruházására kerül sor.   Időnként igénybe vesszük bizonyos, kiválasztott harmadik felek támogatási szolgáltatásait webhelyeinkkel, vagy mobilalkalmazásainkkal kapcsolatban, illetve a szokásos üzletmenet  során.   Ezek a felek időről időre hozzáférhetnek az Ön adataihoz annak érdekében, hogy képesek legyenek ezen szolgáltatásokat számunkra biztosítani.   Az összes ilyen támogatási szolgáltatásokat nyújtó cégtől megköveteljük, hogy a sajátunkkal megegyező szintű adatvédelmet biztosítsanak.   Tilos az adatokat a saját céljaikra felhasználniuk.   Különösen nem engedélyezzük a szolgáltatók számára, hogy az Ön személyazonosításra alkalmas adatait saját marketing tevékenységeikhez használják fel.

Mikor közölhetjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait másokkal?

A GSK fenntartja a jogot, hogy személyes adatokat közöljön Önről, beleértve az Ön e-mail címét, a kormányzati hatóságok felé tett beszámolók során, releváns jogi eljárásokban részt vevő felek számára az eljáró bíróság felhatalmazása alapján, vagy egyébként a hatályos jogszabályok által kifejezetten megkövetelt, vagy engedélyezett mértékben.   Bizonyos speciális esetekben, ahol a helyi jogszabályok lehetővé teszik, közölhetjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait:

 • ha okkal feltételezhetjük, hogy ezen adatok közlése szükséges ahhoz, hogy jogi lépéseket kezdeményezzünk olyan személy ellen, aki sérelmet okozhat Önnek, vagy egyéb módon sérti, vagy akadályozza a GSK jogait, tulajdonát, vagy működését, a jelen webhely vagy mobilalkalmazás használóit vagy bárki mást, akit sérthetnek az ilyen tevékenységek
 • ha álláspontunk szerint ezt a jogszabályok megkövetelik, vagy a jogalkalmazó hatóságok felhívására bűnügyi nyomozással kapcsolatosan, illetve a polgári vagy közigazgatási hatóságok felhívására, folyamatban lévő polgári ügyben vagy közigazgatási vizsgálatban
 • jelentős vállalati tranzakcióval kapcsolatban, mint például egy termékcsalád, vagy üzletág értékesítése, egyesülés, konszolidáció, eszközértékesítés, illetve a csőd valószínűtlen bekövetkezése esetén.

A gyűjtött személyazonosításra alkalmas adatok továbbíthatóak, tárolhatóak és feldolgozhatóak az Ön lakóhelye szerinti országban, vagy bármely más országban, amelyben a GSK (beleértve leányvállalatait), alvállalkozói vagy megbízottjai által fenntartott létesítmények találhatók, beleértve az Egyesült Államokat és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokat.   Ez azt jelenti, hogy az Ön adatainak feldolgozása történhet olyan országokban, amelyek adatvédelmi normái alacsonyabb szintűek, mint az Ön lakóhelye szerinti országé.  Webhelyeink és mobilalkalmazásaink használatával Ön hozzájárul adatainak az Ön lakóhelye szerinti országon, és az EGT-n kívül történő bármely továbbításához, feldolgozásához, vagy tárolásához.   Biztosítjuk, hogy az adatokat akkor is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően kezeljük, ha azokat az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli országba továbbítjuk.

IP-címek használata

Az IP-cím egy olyan számkészlet, amelyet automatikusan az Ön számítógépéhez rendelnek, minden alkalommal, amikor bejelentkezik az internet-szolgáltatójához, vagy a szervezete helyi hálózatán (LAN) vagy nagy kiterjedésű hálózatán (WAN) keresztül.   A webkiszolgálók a hozzárendelt IP-cím alapján, automatikusan azonosítják az Ön számítógépét az online munkamenet során.

A GSK, vagy a nevében eljáró harmadik fél vállalatok gyűjthetik az IP-címeket rendszeradminisztrációs célokra, vagy a webhelyeink használatának auditálása céljából.   Az IP-címeket a webhelyeink felhasználóinak azonosítására is használhatjuk, ha a webhely felhasználási feltételeinek betartatása, illetve szolgáltatásunk, webhelyeink, vagy más felhasználók védelme érdekében szükségesnek érezzük.

Cookie-k

Webhelyeink és mobilalkalmazásaink használhatják az úgynevezett „cookie” technológiát.   A cookie egy kisméretű szöveges fájl, amelyet egy kiszolgáló az Ön merevlemezén helyez el.   A cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink és mobilalkalmazásaink személyesen Önnek válaszoljanak.   A webhely, vagy mobilalkalmazás működését az Ön igényeihez, kedvelt, illetve nem kedvelt dolgaihoz igazíthatja azáltal, hogy információkat gyűjt és jegyez meg az Ön preferenciáival kapcsolatban.   Például kiszolgálónk olyan cookie-t helyezhet el, amelynek hatására Önnek egy jelszót nem szükséges egynél többször beírnia egy webhelyen tett látogatása során.

Ön eldöntheti, hogy elfogadja, vagy elutasítja a cookie-kat.   A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, azonban Ön általában módosíthatja böngészője beállításait, hogy az elutasítsa a cookie-kat, vagy a cookie-k tárolása előtt figyelmeztetést küldjön, ha Ön úgy jobban szereti.   Ezekről a funkciókról és a cookie-kal kapcsolatos preferenciák megadásáról további információkat internetböngészőjének útmutatójában, vagy súgójában olvashat.

Ha úgy dönt, hogy elutasítja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes mértékben kihasználni webhelyeink, illetve bármely más meglátogatott webhely interaktív funkcióit.  További információkért cookie használatunkkal kapcsolatban, tekintse meg globális Cookie Policy  oldalunkat.

Külső forrásokból származó információk

Ahol a helyi jogszabályok megengedik, harmadik felektől származó, legálisan megszerzett adatokat is gyűjthetünk, hogy ezeket hozzáadjuk meglévő felhasználói adatbázisainkhoz.   Ezek között szerepelhetnek személyazonosításra alkalmas adatok is.  Ezt azért tesszük, hogy pontosabban határozhassuk meg azon információs és promóciós kampányaink célcsoportjait, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt.   Az ilyen személyazonosításra alkalmas adatokat kizárólag azzal a céllal összhangban gyűjtjük és használjuk fel, amellyel az alany eredetileg megadta őket, vagy, ahogyan a helyi jogszabályok egyébként megengedik.

Hozzáférés

Az Ön adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok eléréséhez szükséges időtartamra tartjuk meg, kivéve, ha a jogszabályok hosszabb megtartási időszakot írnak elő, vagy engedélyeznek.   Ön a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén található elérhetőségeinken bármikor felveheti velünk a kapcsolatot írásban, hogy kérje az Ön által részünkre megadott, személyazonosításra alkalmas adatok frissítését, javítását, vagy törlését.   A helyi jogszabályok az Ön által részünkre megadott adatokhoz való hozzáférésre is feljogosíthatják Önt.   Egyes országokban Ön ésszerű díj fizetésére is köteles lehet, ezen adatoknak az Ön rendelkezésére bocsátása során felmerülő költségeink fedezése érdekében.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Webhelyeink és mobilalkalmazásaink időről időre harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, illetve harmadik felek beágyazott webhelyeit tartalmazhatják.   Jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki ezekre a webhelyekre.   Ha úgy dönt, hogy egy ilyen, hivatkozott webhelyre belép, azzal tudomásul veszi, hogy nem tartozunk felelősséggel az ilyen webhelyek elérhetőségéért, és nem vizsgáljuk felül, illetve nem hagyjuk jóvá azokat, valamint sem közvetlenül, sem követetten nem vagyunk felelősek a következőkért:

 • hogy milyen módon történik ezen webhelyeken az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak kezelése,
 • az ilyen webhelyek tartalmáért,
 • ezen webhelyek mások által történő felhasználásáért.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy ellenőrizte az Ön által meglátogatott webhelyeken, vagy mobilalkalmazásokban közzétett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, mielőtt bármilyen személyazonosításra alkalmas adatot megadna.

Webhelyeink és mobilalkalmazásaink gyermekek által történő használata

Kifejezett ellentétes állítás hiányában a jelen adatvédelmi nyilatkozatot tartalmazó webhelyeket és mobilalkalmazásokat nem arra szántuk és nem úgy alakítottuk ki, hogy azokat 13 éven aluli gyermekek használják.   Ezen webhelyeken és mobilalkalmazásokon keresztül nem gyűjtünk tudatosan személyazonosításra alkalmas adatokat az ebbe a korcsoportba tartozó látogatóktól.   Az olyan webhelyeken, amelyeknek az a célja, hogy 13 éves kor alatti gyermekek használják, csak a szülő, vagy gondviselő kifejezett hozzájárulásával gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat.

Változások

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát időnként frissíthetjük.   Ha a változtatások jelentősek, erről értesítést is közzétehetünk webhelyeinken, vagy mobilalkalmazásainkban, valamint a vonatkozó licencszerződésekben.   Javasoljuk, hogy időnként nézze át a jelen adatvédelmi nyilatkozatot és maradjon tájékozott azzal kapcsolatosan, hogyan segítünk megvédeni az általunk gyűjtött személyazonosításra alkalmas adatokat.   Webhelyeink és mobilalkalmazásaink folytatólagos használatával, Ön fenntartja, hogy továbbra is elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot és bármely frissítést.   A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát érintő, a későbbiekben érvénybe lépő változtatások nem vonatkoznak a változás bekövetkezése előtt gyűjtött adatokra.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi frissítésének dátuma 2014. december 10.

Kapcsolatfelvétel

A „GSK”, „mi”, „minket” és „miénk” hivatkozások a GlaxoSmithKline Kft. vállalatra és leányvállalataira vonatkoznak.   Kérjük, bármely, a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos kérdését, megjegyzését és kérését a lenti elérhetőségek használatával, a helyi GSK leányvállalathoz címezze.   Ha felveszi velünk a kapcsolatot, kérjük, tüntesse fel a felkeresett webhelyek nevét, valamint azt is, hogyan léphetünk kapcsolatba Önnel.

A GSK-val történő kapcsolatfelvételhez Magyarországon hívja a +36 1 225 5800 -s telefonszámot.

Más GSK-telephelyek elérhetőségei a következő webhelyen találhatók:  http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.