HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Egészségügyi információk

Ez a webhely egészségügyi állapotokról és azok kezeléséről nyújthat információt.   A GSK nem állítja, hogy a webhelyen található anyag megfelelő, vagy használatra elérhető a szándékolt célközönség tartózkodási területén kívül.  Azok, akik más helyekről érik el ezt a webhelyet, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek a helyi, vonatkozó jogszabályok betartásáért, ha és amennyiben ilyen jogszabályok alkalmazandók.   Továbbá a jelen webhelyen semmi nem értelmezhető úgy, hogy bármiféle orvosi tanácsot vagy ajánlást adna, és nem szabad rá hagyatkozni semmiféle döntés vagy intézkedés alapjaként.  Mindig egy szakképzett egészségügyi szakembertől kell egyedi orvosi tanácsot kérni.

A GSK ésszerű erőfeszítéseket tesz a jelen webhely frissítésére, azonban egyes információk idővel elavultá válhatnak.  A kifejezetten jelzetteken kívül, a GSK nem tesz a jelen webhelyen található információk pontosságára, teljességére és felhasználására vonatkozó kijelentéseket, és nem vállal felelősséget azokkal kapcsolatosan.

Hivatkozások

A webhelyhivatkozások segítségével az interneten található egyéb webhelyekre irányíthatja át Önt, beleértve a GSK leányvállalatainak más országokban található webhelyeit.   Kérjük, győződjön meg róla, hogy elolvasta a GSK, vagy harmadik fél által üzemeltetett egyéb webhelyek jogi és adatvédelmi irányelveit, amelyre átlép.   A GSK nem felelős, nem ajánl és nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyein található semmiféle információért és véleményért.

Szellemi tulajdon

A jelen webhelyen található összes anyaghoz fűződő szellemi tulajdonjogok a GSK vállalatcsoport tulajdonában vannak, illetve ezek a vállalatok kaptak engedélyt ezen anyagok használatára, kifejezett ellenkező kijelentés hiányában.  A tartalom részének, vagy egészének bármilyen formában történő sokszorosítása tilos, kivéve, ha az alábbi engedélyekkel összhangban történik.

A jelen webhelyen lévő anyagot elolvashatja, megtekintheti, letöltheti és lemásolhatja saját személyes és nem kereskedelmi célú használatára, de kizárólag abban az esetben, ha elismeri a webhelyet mint az anyag forrását, és feltünteti a következő szerzői jogi utalást: „© GSK vállalatcsoport, minden jog fenntartva”.   Kifejezett egyéb utalás hiányában az anyag semmilyen más felhasználása nem megengedett.

A webhely semmilyen jellegű tartalma nem értelmezhető úgy, hogy engedélyt adna, vagy jogot biztosítana a GSK vállalatcsoportot, vagy bármely harmadik felet megillető bármely szellemi tulajdonra vonatkozóan (beleértve a szabadalmakat, védjegyeket és szerzői jogot).

A GSK nem állítja, hogy tulajdonjoga fűződik bármely, harmadik félnek a jelen webhelyen megjelenő védjegyeihez, vagy bármilyen jellegű kapcsolatba hozható azokkal.  A harmadik felek ilyen védjegyeit kizárólag arra használja, hogy azonosítsa vele a megfelelő tulajdonosok termékeit és szolgáltatásait, és nem lehet szponzorálásra vagy ajánlásra következtetni a GSK részéről ezen védjegyek használatából.

Az információk használata

A felhasználóktól származó kommunikáció, vagy az interneten keresztül küldött egyéb anyagok, amelyek a GSK webhelyén, vagy egyébként közzétételre kerülnek (kivéve a személyes és/vagy egészségi állapottal kapcsolatos adatokat tartalmazókat, amelyek a GSK adatvédelmi irányelve hatálya alá esnek) nem minősülnek sem bizalmasnak, sem jogvédettnek, és a GSK semmilyen jellegű kötelezettséggel nem tartozik az ilyen információkkal kapcsolatban.   A GSK ezeket az információkat szabadon felhasználhatja az általa megfelelőnek vélt bármely célra, beleértve a sokszorosítást és a közzétételt, illetve az ilyen információkban található bármely ötletet, elgondolást, szervezési ismeretet és technológiát felhasználhat bármely célra, beleértve a kereskedelmi célokat, anélkül, hogy a felhasználók részére fizetnie kellene ezért a jogért.

Adatvédelem

A GSK tiszteletben tartja webhelye látogatóinak adatait. A GSK Adatvédelmi Nyilatkozatában részletesen olvashat a jelen webhelyen közölt adatokkal kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről.